Du kan bli studentmedlem i Servicefacket PAM om du studerar till ett yrke inom servicebranscherna på en yrkesskola eller en yrkeshögskola.

Studentmedlemskapet är gratis. Det gäller i ett år efter att du avslutat studierna, eller fram till dess att du går ur om du vill lämna förbundet innan du avslutat studierna.

Om du arbetar vid sidan av studierna eller under exempelvis sommaren, bör du bli ordinarie medlem i PAM och arbetslöshetskassan. Då tjänar du in rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Arbetsvillkoret uppfylls om du arbetar minst 18 h/vecka.

När du börjar förvärvsarbeta, kontakta medlemsservice på 030 100 640 eller jasenrekisteri@pam.fi, så kommer vi överens om på vilket sätt du ska betala medlemsavgiften.

= Obligatoriskt fält.

Personuppgifter

Behandlingskoden för medlemsansökan skickas till den e-postadress som du har angett.

Jag godkänner att mina medlemsuppgifter överlämnas för direktmarknadsföring till försäkringsbolag som erbjuder medlemsförmåner.

Studier

Tack för att du vill vara kontaktperson för din egen läroanstalt. Vi kommer att kontakta dig efter att ditt medlemskap har förts in i vårt register.

Läroanstalternas kontaktpersoner är sådana personer som håller kontakten mellan PAM och läroanstalten. Som kontaktperson sprider du ut budskapet om PAM i din egen läroanstalt, till exempel genom att marknadsföra PAM:s evenemang eller utmaningar som är speciellt riktade till olika skolor. Dessutom hjälper du andra studerande att upptäcka PAM, samtidigt som du själv får möjlighet att bekanta dig med PAM:s studentverksamhet på ett djupare plan.

Medlemskap

Om du också kryssar för rutan om att bli medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa, har du möjlighet att bli medlem i a-kassan när ditt avlönade anställningsförhållande inleds och efter att du har betalat din medlemsavgift. Ditt medlemskap i arbetslöshetskassan börjar från den dag då medlemsavgiften är betald. Samtidigt ger du PAM fullmakt att dra av förbundets och a-kassans medlemsavgift från de förmåner som a-kassan utbetalar.

Så här betalar du medlemsavgifterna

När du inleder ditt avlönade anställningsförhållande ska du kontakta vår medlemsservice på numret 030 100 640 eller per e-post på adressen jasenrekisteri@pam.fi, så att vi kan avtala om hur medlemsavgifterna ska betalas in.

Försändelse

Datum 30.11.2021