Du kan bli studentmedlem i Servicefacket PAM om du studerar till ett yrke inom servicebranscherna på en yrkesskola eller en yrkeshögskola.

Studentmedlemskapet är gratis. Det gäller i ett år efter att du avslutat studierna, eller fram till dess att du går ur om du vill lämna förbundet innan du avslutat studierna.

Om du arbetar vid sidan av studierna eller under exempelvis sommaren, bör du bli ordinarie medlem i PAM och arbetslöshetskassan. Då tjänar du in rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Arbetsvillkoret uppfylls om du arbetar minst 18 h/vecka.

När du börjar förvärvsarbeta, kontakta medlemsservice på 030 100 640 eller jasenrekisteri@pam.fi, så kommer vi överens om på vilket sätt du ska betala medlemsavgiften.

= Obligatoriskt fält.

Personuppgifter

Behandlingskoden för medlemsansökan skickas till den e-postadress som du har angett.

Jag godkänner att mina medlemsuppgifter överlämnas för direktmarknadsföring till försäkringsbolag som erbjuder medlemsförmåner.

Studier